ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ – PULSFOG

Κωδ:ΕΧ22-14. Turbo Fogger D88662   Νεφελοψεκαστήρας ψυχρού ψεκασμού

Ηλεκτρικός νεφελοψεκαστηρας με μεγάλες δυνατότητες, από τους πιο αξιόπιστους της αγοράς για επαγγελματικές εφαρμογές. Έχει μεγάλο φάσμα χρήσης σε εργοστάσια, ξενοδοχεία, πλοία, αποθήκες, αποχετεύσεις   και σίγουρα αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων
  • Χαμηλά επίπεδα θορύβου
  • Μεγάλη ακτίνα ψεκασμού
  • Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής

Κωδ:ΕΧ22-15 Νεφελοψεκαστήρες θερμού ψεκασμού

 

οι θερμονεφελοψεκαστήρες λειτουργούν βασιζόμενοι στην αρχή λειτουργίας των αεροθούμενων κινητήρων. Εχούν μεγάλες δυνατότητες αφού σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μπορούν να καλύψουν τεράστιους χώρους (2’’–5’’ /1000τ.μ.).

Η δυνατότητα  διάσπασης του σκευάσματος σε πολύ μικρά σταγονίδια έχει την ικάνοτητα να επικάθεται στα πιο απρόσιτα σημεία ψεκασμού, με τελεια αποτελέσματα.