Οφιοκτονία – Οφιοαπώθηση

Για την προστασία των χώρων σας από τις εισβολές ερπετών, δημιουργούμε ζώνες ασφαλείας περιμετρικά του χώρου που θέλουμε να προστατεύσουμε με ειδικό ασφαλές και κατάλληλο απωθητικό σκεύασμα σε προστατευμενη μορφή για μεγαλη διαρκεια δρασης.

Επίσης τοποθετούμε προσελκυστικες παγίδες για την παγίδευση των ερπετών που έχουν ήδη εισβάλει στον χώρο μας.