Μικροβιοκτονία

 Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι IMG-558fb05b74d498c3d1e1b44cfb91c271-V-1.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου συναθριζονται πολλά άτομα (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.λπ.), είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης – μικροβιοκτονίας.

Ο ρόλος μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου, ενώ επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους και σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για τον σκοπό αυτό από τους έμπειρους επαγγελματίες απολυμαντές της εταιρείας μας