Απεντόμωση

Η εταιρεία μας EXPRESS KILL οργανωμένη στο χώρο των Απολυμάνσεων – Απεντομώσεων – Μυοκτονιών, είναι σε θέση να επέμβει με διάφορους τρόπους (οικολογικά και χημικά μέσα) για να καταπολεμήσει σε όλο το φάσμα τους τα έντομα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρασιτούν στο περιβάλλον του ανθρώπου και να δώσει λύσεις με τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.

Επίσης είναι σε θέση να συντάξει μελέτες με θέμα τις κατασκευαστικές ατέλειες πολλών χωρών οι οποίες συμβάλουν στην εξάπλωση και την φιλοξενία παρασίτων αυτού του είδους. Τα  χημικά μέσα (εντομοκτόνα), είναι εκείνα στα οποία κατά κύριο λόγο καταφεύγουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματός. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στην καταπολέμηση των εντόμων από την ελλιπή δραστικότητα των φαρμάκων που κυκλοφορούν στον ελλαδικό χώρο κι από την έλλειψη τεχνογνωσίας, που έχουν πολλές άλλες εταιρείες, για να εφαρμόσουν λύσεις καταπολέμησης  ως επί το πλείστον πιο δραστικές και πιο αποτελεσματικές.  Όσον αφορά τώρα τα χημικά μέσα και τη χρήση τους πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι προτιμότερο να γίνονται επαναληπτικοί ψεκασμοί σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρά ένας και οριστικός με αφορμή την εμφάνιση του προβλήματος σε μια δεδομένη στιγμή.  Σκοπός της χρήσης των διαφόρων χημικών μέσων δεν είναι μόνο η καταπολέμηση των εντόμων στο ορατό περιβάλλον του υπάρχοντος χώρου αλλά και η καταστροφή των εστιών παραγωγής τους (φωλιές), που μπορεί να βρίσκονται ακόμα και στο πιο απίθανο σημείο του χώρου.  Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε με σαφώς μεγαλύτερη ευκολία από τη μία και με καλύτερα αποτελέσματα από την άλλη, τη μείωση του πληθυσμού των εντόμων μέσω της μείωσης του ρυθμού παραγωγής νέων. Θεωρητικά βέβαια αυτό φαίνεται ευκολότερο απ΄ ότι είναι στην πραγματικότητα, στην ουσία όμως ο εντοπισμός των εστιών αυτών και η δυνατότητα επέμβασής μας σ΄ αυτές, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

Ψεκασμός χαμηλής πίεσης:

 Με τον ψεκασμό γίνεται διοχέτευση του εντομοκτόνου διαλύματος στις επιφάνειες όπου τα έντομα (υγειονομικής ή μη σημασίας), περπατούν, επικάθονται ή έχουν την φωλιά τους στους χώρους των εγκαταστάσεων σας.Με την χρήση των εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας που η εταιρεία μας χρησιμοποιεί επιτυγχάνεται τόσο το βέλτιστο αποτέλεσμα στην καταπολέμηση των παρασίτων όσο και η ασφάλεια των ανθρώπων. Τα χρησιμοποιούμενα υγειονομικής σημασίας εντομοκτόνα είναι προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, ασφαλή για τον άνθρωπο, φιλικά στο περιβάλλον ενώ παράλληλα έχουν τοξικότητα για τα ψυχρόαιμα και είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των εντόμων.

 

Ψεκασμός υψηλής πίεσης:

 

 Με αυτό τον ψεκασμό γίνεται διοχέτευση του εντομοκτόνου διαλύματος στις επιφάνειες όπου τα έντομα (υγειονομικής ή μη σημασίας), περπατούν, επικάθονται ή έχουν την φωλιά τους στους χώρου. Κυρίως αφορά βιομηχανικούς και υπαίθριους χώρους όπου η ψεκαζόμενη επιφάνεια είναι μεγάλης έκτασης αλλά και οι ιδιαιτερότητες των χώρων ποικίλες. Ανάλογα με τον χώρο, αλλά και το είδος του εντόμου που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε χρησιμοποιούμε επιλεκτικά εντομοκτόνα που δεν βλάπτουν τα ωφέλιμα έντομα της πανίδας, αλλά μόνον το έντομο στόχο.

 

 

Gel για κατσαρίδες

 Με αυτή την μέθοδο γίνεται τοποθέτηση δολώματος για τις κατσαρίδες ακριβώς στα σημεία που έχουν τις φωλιές τους και συχνάζουν. Είναι σκεύασμα εντελώς άοσμο και μη τοξικό και η εφαρμογή του δεν προϋποθέτει εκκένωση των χώρων ή κάποια άλλη προετοιμασία . Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει και την ώρα που ο χώρος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.Η δραστική ουσία του σκευάσματος μεταφέρεται σταδιακά σε όλο τον πληθυσμό των εντόμων επειδή οι κατσαρίδες είναι έντομα κανιβαλιστικά ( οι ζωντανές τρώνε τις νεκρές) και κοπροφάγα και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία αλυσίδα θανάτου και γίνεται η εξόντωση όλων των υπαρχόντων κατσαρίδων αλλά και αυτών που μπορεί να προέλθουν από αυγά των κατσαρίδων που πιθανόν να υπάρχουν στον χώρο.

 

 

Νεφελοψεκασμός (Fogging):

 Σε περιπτώσεις (κυρίως βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους) που δεν είναι εφικτός ψεκασμός, (λόγω των υλικών, του συστήματος αποθήκευσης κ.α) η καταπολέμηση των εντόμων γίνεται με τον νεφελοψεκασμό. Με αυτή τη μέθοδο το εντομοκτόνο τοποθετείται σε ειδικό μηχάνημα το οποίο το καπνοποιεί και σε μορφή καπνού διοχετεύεται και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του χώρου που θέλουμε να απεντομώσουμε. Ο καπνός μπορεί και διεισδύσει σε απρόσιτα σημεία και επικάθεται σε όλες τις επιφάνειες που μπορεί να υπάρχουν ανεπιθύμητα έντομα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται προστασία για μακρό χρονικό διάστημα.